5 June

JOINSON&SPICE in de pers: “Smart Small”

Klanten zien feilloos of je hun markt wel of niet goed kent

Accountancynieuws heeft JOINSON&SPICE geportretteerd in een vlot lezend artikel.  AN-journalist Heitling kenschetste het kantoor als een Smart Small firm: High-tech en klein.

Een treffende kenschets waar we best trots op zijn. Het maakt ons net dat beetje anders. En de kop van het artikel is wat ons betreft gelukkig gekozen. Het geeft precies onze Raison d’etre weer: we zijn goed in TMT en dat zien onze klanten.

Klik op het artikel om het artikel te lezen. Of te becommentariëren!

6 May

Accountant.nl signaleert: “…het eerste accountantskantoor in TMT…”

Dat JOINSON&SPICE het eerste accountantskantoor is dat zich specifiek richt op de Technologie Media Telecom-sector is door Accountant.nl opgemerkt. Leuk artikel dat ook kort ingaat op onze werkwijze. Zo wordt dus ‘van buitenaf’ naar ons gekeken. Klik op het logo van Accountant.nl om het ook te lezen. Of te becommentariëren!