Welke vergunningen heeft JOINSON&SPICE?

Is jullie controle-aanpak bijzonder?

Mogen accountants nog wel adviseren?

Wat heb je aan accountants die gespecialiseerd zijn in Technologie Media Telecom?

Wat is jullie verdienmodel?

Verzorgen jullie ook boekhoudingen?

Jullie zijn wel klein…?

Hoe afhankelijk zijn jullie? 

Welke vergunningen heeft JOINSON&SPICE?

Sinds april 2014 beschikken wij over de vergunning om Wettelijke controles te mogen uitvoeren. Daarmee voldoet JOINSON&SPICE aan de zware eisen die zijn opgenomen in de Wet Toezicht Accountantsorganisaties en de bijbehorende overige wetten, besluiten en verordeningen. Periodiek kunnen onze dossiers worden gereviewd door de AFM of door de beroepsorganisatie. In aanvulling daarop zijn de bij ons werkzame registeraccountants ingeschreven bij de beroepsorganisatie en dus onderworpen aan de diverse eisen van vakbekwaamheid en beroepsethiek.

naar boven

Is jullie controle-aanpak bijzonder?

Omdat goed denkwerk in het ontwerp van controles in combinatie met optimale inzet van IT leidt tot betere controles die bovendien met minder tijdsverlies kunnen worden gedaan, heeft JOINSON&SPICE gekozen voor relatief hoogopgeleide medewerkers in kleine teams, ondersteund door een in eigen beheer ontwikkelde controle-aanpak, volledig in de cloud, zodat we efficiënt en snel over onze data kunnen beschikken. Maximaal wordt gebruik gemaakt van hergebruik van opgeslagen data, zodat we onze cliënten niet onnodig hoeven lastig te vallen met op te vragen stukken. Onze controle-aanpak kenmerkt zich door:
– een efficiënte procesvoering
– beperking van verspillingen (LEAN)
– hoge toegevoegde waarde
– plezier in het werk

naar boven

Mogen accountants nog wel adviseren?

Als adviseur lijkt de accountant de Grote Afwezige. Zeker in de publieke opinie. Tegelijk is het een groot goed dat de accountant nooit in de situatie komt zijn eigen vlees te moeten keuren. Een voorbeeld: adviseren over de koopprijs van een te acquireren onderneming en daarna bij de wettelijke controle een uitspraak doen over de waarde van de acquisitie is niet mogelijk. Maar er is nog altijd veel WEL mogelijk en het zit de medewerkers van JOINSON&SPICE in het bloed om als het even kan onze ruime ervaring en inzichten te delen. Overigens zijn organisaties van openbaar belang (zoals de beursfondsen) strikt geregeld en is daar veel niet toegestaan waar bij alle andere wettelijke of vrijwillige accountantscontroles of overige assurance opdrachten veel vormen van advisering niet alleen zijn toegestaan maar zelfs vaak ook heel wenselijk.

Enkele voorbeelden van advisering die wel kunnen:

– hulp bij de samenstelling van de jaarrekening en de wettelijke of vrijwillige accountantscontrole

– advisering rondom de accountantscontrole over tal van onderwerpen. Denk aan de jaarlijkse management-letter over de interne beheersing of aan het accountantsverslag. Maar ook over de vele gesprekken die op het allerhoogste niveau plaatshebben. Met directie en raad van commissarissen / toezicht.

– hulp bij financieringsaanvragen.

– voorbereiding voor verkoop van een onderneming.

– controle van subsidieverklaringen in combinatie met een samenstelopdracht of een wettelijke of vrijwillige accountantscontrole.

Voorbeelden van verboden samenloop:

– waarderingsopdrachten bij wettelijke of vrijwillige controles.

– sommige fiscale adviezen zijn strijdig met een onafhankelijke rol als controlerend accountant.

In alle gevallen geldt dat accountants zijn getraind om deze vormen van samenloop te herkennen en valkuilen te vermijden. Zo nodig kan worden doorverwezen naar andere professionals. Ook zijn de systemen van JOINSON&SPICE conform de eisen ingericht om bij aanvaarding van opdrachten de hier bedoelde onafhankelijkheidsissues op te sporen.

naar boven

Wat heb je aan accountants die gespecialiseerd zijn in Technologie Media Telecom?

Bij JOINSON&SPICE werken mensen die veel afweten van de bedrijven waarvoor zij werken. Dat levert een soort professionele nieuwsgierigheid op die het verschil maakt. Wij doen niet ons kunstje maar zijn echt betrokken. En weten van wanten: we kennen de bijzondere risico’s, weten waarop moet worden gelet. Snappen de strategie (en soms ook niet) van onze klanten net wat sneller en kunnen sparren op het allerhoogste niveau. Daardoor vinden onze klanten dat we waardevol zijn.

naar boven

Wat is jullie verdienmodel?

Oei, lastige vraag voor een kort antwoord maar we gaan het proberen! Allereerst: omdat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid kennen hebben accountants bij JOINSON&SPICE nooit een salaris dat uitgaat boven de Balkenendenorm. Verder hebben wij een natuurlijke drang om met passie en kennis onze werkzaamheden te doen. Daar hoort bij dat de inhoud voorop staat, ook in de samenstelling van teams. Wij zorgen dus dat we de mensen naar onze klanten sturen die goed en relatief hoog zijn opgeleid. Dat heeft als consequentie dat we als afgestudeerde accountants nog wel eens zelf ouderwets een vink zetten en dat niet meteen overlaten aan goedkopere assistenten. Maar de consequentie is ook dat we minder vinken en meer denken. Vroeger grapten we: “don’t think, vink!” maar nu doen we liever het omgekeerde. Eerst nadenken en dan minder vinken en beter controleren. De consequentie is wel, dat onze kostenverhouding ietsje anders ligt dan bij sommige andere kantoren. Gelukkig hebben we dát weer opgelost met een slimme organisatie van onze opdrachten, waarbij we met LEAN-managementtechnieken de verspillingen in de processen tussen klant en kantoor minimaliseren. Dus:

– teams met een relatief zware bezetting

– hoge klant-betrokkenheid

– lagere leverage.

– slimme organisatie

Oké, het had korter gekund: Meer waarde voor dezelfde prijs.

naar boven

Verzorgen jullie ook boekhoudingen?

Jazeker! we doen niets liever omdat we er veel van weten en onze klanten er graag bij helpen. Maar we doen het wel heel modern: alles in de cloud, real time en optimaal ingericht. In de schoenendoos geloven we niet meer zo (al helpen we die graag leegschudden). We streven naar minimalisatie van onze inzet. We sturen zo nu en dan een factuurtje, maar we zijn er van overtuigd dat de administratie in veel gevallen beter in house kan worden gevoerd. Wij kijken wel over de schouders mee….

naar boven

Jullie zijn wel klein…?

Een accountant heeft een vertrouwd gezicht en kent de klant. Dat accountants georganiseerd optreden is logisch: de wereld is complex en samen sta je sterker. Maar bij JOINSON&SPICE denken we niet dat groot goed is: we zeggen liever “goed is groot”. Een klein netwerk met de allerbeste specialisten op geringe afstand werkt vaak minstens zo goed, omdat iedereen dan op scherp staat om het beste te leveren. Ons kantoor is op moderne inzichten gebouwd: de netwerk-economie bouwt gestaag door en wij denken dat deze ontwikkeling de toekomst heeft. En later dan? We zijn nog maar net gestart, en we zullen nog wel even doorgroeien, maar we blijven bij onze core-business. Geen aanpalende dienstverlening, maar echte focus op waar we goed in zijn: “audit and accounting in TMT”. Gelukkig zien niet alleen onze klanten, maar ook steeds vaker ook banken, advocaten en notarissen in dat kwaliteit niet zit in een kaft om de jaarrekening.

naar boven

Hoe onafhankelijk zijn jullie?

Alleen het beste telt voor onze klanten. Daarom lopen we weg van verplichte winkelnering en verlies van focus. Dat geeft ruimte om beter te doen waar we goed in zijn en om een sterk netwerk in te schakelen van passende specialisten op andere gebieden. Zo zijn wij en u er van verzekerd dat adviesvragen adequaat worden opgevolgd. Een echte 3.0 manier van werken.

naar boven

 

Leave a Reply