“Er zitten camera’s in reclamezuilen op de NS-stations”. Een nieuwsbericht waar we allemaal wat van vinden en onze mening over hebben. Een hotel of je werkgever die een kopie van je paspoort maakt. Je bezoek aan de Wallen wat wordt vastgelegd. Of een ‘Google’ die je surfgedrag vastlegt (waar je uiteraard via de algemene voorwaarden toestemming voor hebt gegeven). Er zijn zoveel elementen die dagelijks onze privacy raken en waar we wat van vinden. Mag het wel, mag het niet? Een discussie voor later.
Door al deze hedendaagse digitale toepassingen is er vooral nieuwe regelgeving nodig om al onze privacygevoelige informatie te beschermen.

 

Gelukkig hebben ze wat leuks bedacht in de binnen de EU: “Eenieder heeft recht op bescherming van zijn persoonsgegevens”. Een nieuwe wetgeving rond privacy is op komst. Of beter gezegd, de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. Op zich oud nieuws, deze AVG is al in 2016 in werking getreden, maar vanaf mei 2018 moeten we er ook echt wat mee en dat heeft zeker impact op jouw bedrijfsvoering.

Ieder bedrijf dat elektronisch bedrijfsmatig persoonsgegevens van een natuurlijk persoon verwerkt wordt namelijk geraakt door de AVG. Dus feitelijk elk bedrijf, of je nu ZZP’er bent, tot het MKB behoort of bij de grote jongens, er zijn geen vrijstellingen. Oké, er is een vrijstelling, indien je alles op papier doet (dus niet elektronisch), dan val je niet onder de AVG. En dat privacy serieus wordt genomen blijkt wel uit de hoogte van de boetes, maximaal 20 miljoen euro of vier procent van je wereldwijde jaaromzet.

 

Helaas zijn maar weinig bedrijven die al echt actief aan de gang zijn gegaan met de AVG. Want heb je je gerealiseerd dat persoonsgegevens heel breed zijn? Denk hierbij aan alle gegevens van natuurlijk personen, dus adressen en telefoonnummers. Maar ook bijzondere persoonsgegevens zoals ras, politieke voorkeur of geloof.

De wettelijke definitie is lang en ingewikkeld, maar komt erop neer dat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon onder deze persoonsgegevens vallen. Dus het is nog veel breder, je staat op video bij bijvoorbeeld een reclamezuil, maar tegelijkertijd worden je locatiegegevens doorgegeven. Met deze combinatie zal het uiteindelijk niet moeilijk zijn om je te identificeren. Kortom, het ‘reclamezuilbedrijf’ valt zeker onder de AVG.

Voor nu, een (eerste) kennismaking. Wat je er nu als bedrijf mee moet? Volgende week volgt de praktische toepassing.