“Je bankgegevens ook beschikbaar voor andere partijen”, een krantenkop die we de afgelopen tijd meerdere malen voorbij hebben zien komen. In eerste instantie zal dit voor velen klinken als ‘nog minder privacy’. Maar er zit natuurlijk een uitgebreider verhaal achter, de PSD2.

De Payment Service Directive 2 is een EU-Richtlijn die zorgt voor de regulering van betalingsdiensten in de EU. Met als doel de concurrentie in het ‘betalingenlandschap’ te verbeteren en de drempels voor nieuwe toetreders, zijnde niet-banken, weg te nemen.
Denk hierbij aan de nieuwe toetreders op het toneel voor financiële diensten, zoals PayPal (VS), Square (VS), Adyen (NL), AFAS Personal (NL).

Binnen de PSD2 worden twee soorten financiële instellingen onderscheiden. De traditionele banken, worden omschreven als account servicing payment service providers’ (AS PSP). De nieuwe toetreders zonder bankvergunning worden de ‘payment initiation service providers’ (PISP) of ‘account information service providers’ (AISP) genoemd.

Door de invoering van PSD2 wordt er meer ruimte geboden voor concurrentie en innovatieve betaaldiensten. Zo worden maximale hoogtes voor interbancaire vergoedingen bepaald en het beschikbaar stellen van rekening informatie gereguleerd. En misschien wel de belangrijkste wijziging, de toegang voor third party payment initiation service providers (PISP’s). Zij kunnen, in opdracht van een rekeninghouder, betalingen doen bij een bank via hun eigen internet toepassing.

In de betalingen door de “third party” worden direct de grootste kansen en bedreigingen gezien. Er moet een nieuwe, betrouwbare infrastructuur komen. Een infrastructuur die via API’s een veilige overdracht mogelijk maakt tussen alle systemen. Een essentieel onderdeel om de PSD2 ten uitvoer te brengen. De third party PISP’s veranderen ook de markt. Het biedt kansen voor nieuwe business modellen.

Denk aan het ontwikkelen van dashboards. Waarin ieder bedrijf of particulier één overzicht heeft van al zijn bankrelaties en creditcards. Of cash management. Door bijvoorbeeld dagelijks automatisch alle saldi naar de rekening te brengen met de beste rentevergoeding. Of misschien wel de echte toekomst, ‘internet of things’. De koelkast is gekoppeld aan een applicatie. Deze zorgt voor het voorraadbeheer, bestelt en dan zelfs betaald.

Andere voordelen zitten in de inperkingen van de maximale interbancaire vergoedingen en dus de verlaging van de bankkosten. Dit brengt grote voordelen met zich voor de (online) retailers.

Dus ja, andere die mee kunnen kijken op je bankrekening klinkt ‘eng’. Maar, zoals altijd, het ligt genuanceerder en gaat zeker ook kansen bieden.