Vennootschapsbelasting en de digitale economie

Posted by on Aug 24, 2017 in Blog, Nieuws | No Comments

Apple met een vestiging in Ierland, met uiteindelijk een naheffing van 13 miljard als gevolg. Toeristen komen naar Nederland voor de tulpen, maar bedrijven lokken we met aantrekkelijke winstbelasting tarieven. Hoe noemen we deze voorbeelden? Extra inkomsten voor de schatkist of belastingontwijking? Een discussie opzich. Maar het serieuze punt van aandacht in deze belasting context is de digitale economie en zijn snelle veranderingen. De bedrijfsmodellen en waardeketens veranderen in hoog tempo mee.

Edwin Visser schreef een interessant opinie artikel in het FD. Hij stelt dat door de veranderingen die digitalisering en globalisering met zich mee brengen de traditionele heffing van winstbelasting op termijn niet houdbaar is. De grondslagen voor vennootschapsbelasting zoals woonplaats, vaste inrichting en winst zijn op termijn achterhaald aldus Visser. Door de belastingontwijkers wordt er handig gebruikt gemaakt van deze grondslagen. Er wordt een grote omzet geregistreerd in het land met het klimaat van aantrekkelijke winstbelasting, door onder andere internetverkopen. Maar er is niemand fysiek aanwezig. Vragen als ‘kan een robot een vaste inrichting vormen’? ‘Ben je eigenaar van immateriële vaste activa die voortkomen uit artificial intelligence?’ Zijn ineens aan de orde.

Volgens Visser en interessant Amerikaans wetenschappelijk onderzoek ga je deze vraagstukken te lijf door de grondslag van de winstbelasting te veranderen. Er wordt nagedacht over de per land gerealiseerde cashflow als belastinggrondslag. Een zeer interessant concept.

Als we dit betrekken op ons kikkerlandje is belasting altijd al een onderwerp van discussie. Vanuit het nieuw te vormen kabinet komt de term lastenverlichting weer regelmatig over tafel. Ons belastingstelsel is te complex, de verschillen zijn te groot enz. enz. Bovenstaande onderwerpen zijn naar mijn idee interessant om mee te nemen in deze hervormingen. Om zo uiteindelijk een toekomstbestendig stelsel te ontwikkelen.

Wij als JOINSON&SPICE blijven, naast alle technologische ontwikkelingen, ook deze potentiele belastingontwikkelingen op de voet volgen.

Leave a Reply